Planerade kurser

Nedan presenteras de kurser som är planerade. Fler kurser fylls på allt eftersom.

HÖSTENS KURSER
Från plan till plan - start 19 september
Allmänlydnad - start i september
IPO-R - start 5 oktober /inställd pga för få anmälda
Brukslydnad - start 12 oktober
Uppletande - datum kommer
Specialsök, nybörjare - start i oktober
Valpkurs - datum kommer
Mer information kommer löpande, håll utkik på hemsidan och Facebook.
Varmt välkomna!

 

Anmälan till kurs

För att anmäla till kursen fyll i följande formulär.
Betalning sker till Plusgiro: 68 94 61-2. Betalning ska vara oss tillhanda innan kursstart.