#mce_temp_url#

 

 

ORDFÖRANDE

Camilla Vahlström
ordf@skultunabrukshundklubb.se

 

 

 

 

VICE ORDFÖRANDE

Kent Eriksson
vordf@skultunabrukshundklubb.se

 

eva

 

SEKRETERARE

Eva Källberg
sekr@skultunabrukshundklubb.se

 

IMG_3765

 

KASSÖR

Bengt Jansson
kassor@skultunabrukshundklubb.se

 
Avatar 

 

LEDAMOT

Carina Björklund
ledamot@skultunabrukshundklubb.se

 

 
Avatar 

 

SUPPLEANT

Stefan Wahlgren 
Avatar 

 

SUPPLEANT

Pär Wahlström

 

 

 

Avatar

REVISORER

Gunilla Sjödin

Lennart Larsson

REVISORSUPPLEANT

Lars Iwar

 
 Avatar

VALBEREDNING

Ingrid Lindström

 

 
Avatar

VALBEREDNING

Sammankallande

 

 

Avatar

VALBEREDNING

 

 

 

Distriktsrepresentanter