Olika tävlingsgrenar i Brukshundklubben

Om lydnad

I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Om bruksprov

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet
Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.
På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Specialmoment
Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

Spår
I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

Sök
I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Rapport
I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Patrull
I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Skydd
I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

Om IGP (IPO)

Inom Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Om IPO-R

IPO-R är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport. Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar.

Om drag

Draghundsport är att med sin hund eller sina hundar kopplade i lina på snabbast tid ta sig utefter en utstakad bana på barmark i löpning eller med fordon, eller på snö med skidor (Nordisk stil) eller släde.

Om rallylydnad

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar.

Om agility

Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talen introducerades agility i Sverige, och sedan 1987 är det en officiell hundsport.


Det finns två relativt nya grenar Mondioring och IPO Nordic Style som du kan läsa mer om på brukshundklubben.se


Pröva din hunds mentalitet

Mentalbeskrivning och mentaltester kan göras på över 100 platser i hela landet. De arrangeras av Svenska Brukshundklubbens lokal- och rasklubbar. På www.brukshundklubben.se/dinklubb kan du se vilken klubb som ligger närmast dig. Mentalbeskrivning av en hel eller delar av en kull kan även bokas av uppfödare.


Utställningar i hela landet

Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar arrangerar varje år omkring 100 officiella utställningar för brukshundraserna runt om i hela landet. Dessutom arrangeras ett stort antal inofficiella utställningar där även hundar av andra raser deltar. De inofficiella utställningarna kan fungera som bra träningsevenemang för både hund och ägare.