Sakletningscupen

 

Ingen information ännu för 2023

Sakletningscupen

INFORMATION
Pågår under april - november på olika ställen i Västmanlands distriktet.

Välkommen med anmälan via mail till christina.thrysen1966@gmail.com 

REGLER FÖR TÄVLINGEN
Träningstävling för distriktets medlemmar.

En grupp i lokalklubben bjuder övriga klubbar i distriktet på träningstävling runt sin klubb med vallad ruta 50x50m, 4 föremål, tidtagning och kommentarer i utförande vid önskemål.

Förare får belöna, hjälpa och prata med hunden från baslinjen. Om föraren vill veta var föremålen ligger deltar ekipaget inte i tävlingen vid det tillfället. Alla ekipage får 5 minuter på sig att träna/tävla.

Alla resultat bokförs på papper i sakletnings-pärmen som vandrar till nästa arrangerande lokalklubb som en stafettpinne.

Bästa ekipage premieras en gång/år, vid distriktets årsmöte eller vid första träningstillfället 

Samordning av tillfällen görs av Carola Machl när lokala klubbar bestämt månad de vill arrengera.

Arrangerande klubb tar ut deltagare vid andra klubbars tillfällen utifrån vilka som hjälpt till vid den egna klubbens arrangemang.

Beroende på hur många klubbar som visar intresse får antal deltagare från varje klubb delta. Arrangerande klubb bestämmer max antal deltagare.

Publik får naturligtvis närvara men får betala en symbolisk summa för fika.

 


VÄLKOMNA TILL SAKLETNINGSCUPEN!!

 

 

 

 

 

Publik sakletning