Kursbeskrivning

Valpkurs: Kursen bygger på att skapa bra relation och ett bra samarbete, vi jobbar med kontakt, följsamhet, belöning, lek, passivitet samt inkallning, sitt och ligg. Vi kommer även jobba med hundägaransvar och hundvård.

Specialsökkurs: Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika till kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att preparatet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt.

Grundkurs IPO-R 
Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram där det även ingår olika miljöbitar såsom stege, gunga, bord osv.

Grenen stimulerar samarbete mellan förare och hund.

 Allmänlydnadskurs: För dig som behöver få ett bättre samarbete och kommunikation med din hund. Vi använder en positiv belöningsbaserad inlärning för att skapa en trygg relation mellan dig och din hund vilket gör att du lättare kan ställa krav och få hunden att vara uppmärksam på dig och vilja lyda. Vi varvar teori med praktik.

 Tävlingslydnadskurs: I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

 Bruksprov 
I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.