Planerade IPO-R tävlingar 2023

Bosse

 Här ska ni så snart kunna se en samlad bild av planerade kommande tävingar i IPO-R 2023.
Uppdateringar kring om tävlingarna körs eller inte hänvisar vi till ansvarig klubbs information

 

 

Bilder från Tävlling Juli 2020