Sakletningscupen

Sakletningscupen

INFORMATION
Pågår under april - november 2019, på olika ställen i Västmanlands distriktet.

REGLER FÖR TÄVLINGEN
Träningstävling för distriktets medlemmar.

En grupp i lokalklubben bjuder övriga klubbar i distriktet på träningstävling runt sin klubb med vallad ruta 50x50m, 4 föremål, tidtagning och kommentarer i utförande vid önskemål.

Arrangerande klubb bestämmer om träningen ska ske på vardag eller helg och bjuder på och iordningställer enklare fika.

Förare får belöna, hjälpa och prata med hunden från baslinjen. Om föraren vill veta var föremålen ligger deltar ekipaget inte i tävlingen cid det tillfället. Alla ekipage får 5 minuter på sig att träna/tävla.
Alla resultat bokförs på papper i sakletnings-pärmen som vandrar till nästa arrangerande lokalklubb som en stafettpinne.

Bästa ekipage premieras en gång/år, vid distriktets årsmöte eller vid första träningstillfället 2020.

Samordning av tillfällen görs av Carola Machl när lokala klubbar bestämt månad de vill arrengera.

Arrangerande klubb tar ut deltagare vid andra klubbars tillfällen utifrån vilka som hjälpt till vid den egna klubbens arrangemang.

Beroende på hur många klubbar som visar intresse får antal deltagare från varje klubb delta. Arrangerande klubb bestämmer max antal deltagare.

Publik får naturligtvis närvara men får betala en symbolisk summa för fika.

DATUM

Först ut i April - Köping
Datum 28/4 kl 11.00 på Köpings BK

Kontakta Carola Machl med messinger eller sms 073623186.


VÄLKOMNA TILL SAKLETNINGSCUPEN!!

 

 

Arrangör för övriga tillfällen:
Maj - Fagersta, 22/5 kL 18.00. Anmäl till: karin.westis.kw@gmail.com

Juni - Sala

Augusti - Skultuna

September - Surahammar

Oktober - Västerås

November - Hallstahammar

Publik sakletning